ชำระเงิน

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
กรุงไทยย่อยไนท์บาซาร์ เชียงใหม่นางสาวกนกวรรณ ไคร้ก้ำ776-0-01426-0ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์เทสโก้โลตัส เชียงใหม่-กาดคำเทียงนางสาวกนกวรรณ ไคร้ก้ำ892-216995-4ออมทรัพย์